Disclaimer

Wanneer een bezoeker van rapperinnood.nl gebruik maakt van het PDF-bestand ‘zelf een rap maken’ en bijhorende video is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de ontstane creatie. Op geen enkele manier is rapperinnood.nl verantwoordelijk of aansprakelijk voor de creatie of reacties van derden daarop. Rapperinnood.nl keurt elke vorm van discriminatie, racisme en geweld af. Degene die iets creëert via de geboden links is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Alle informatie op rapperinnood.nl is met zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ononderbroken functioneren van de website of links naar diensten die op deze website worden gebruikt of aanbevolen.

Rapperinnood.nl kan niet garanderen dat de informatie op de website actueel is. Mogelijk is er ook reclame zichtbaar op de website.

Aan de berekeningen die met behulp van de door gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Rapperinnood.nl stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Andere websites die o.a. via links toegankelijk zijn, worden niet door ons onderhouden en zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare gevaren.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door auteursrecht, dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site – al dan niet in bewerkte vorm – te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.